Karen Cantrell and Prince Ermias


Karen Cantrell and Prince Ermias

Princess Saba Kebede , Ratu Muda Karen Cantrell, HIH Prince Ermias Sahle Sellassie and Mara New